چگونه از طریق رژیم غذایی جنسیت فرزند را انتخاب کنیم؟

يكي از روش هاي پرطرفدار كه امروزه به شكلي رايج براي انتخاب جنسيت جنين پيشنهاد مي شود، رژيم هاي غذايي خاصي است كه به منظور تغيير نسبت موجود بين يون هاي (پتاسیم + سدیم) به (منیزیم + کلسیم) استفاده می شود.

ادامه خواندنچگونه از طریق رژیم غذایی جنسیت فرزند را انتخاب کنیم؟

هیجانات و استرس چگونه بر غذار خوردن افراد تاثیر میگذارد؟

خشم و ناکامی وقوع دوره های پرخوری را تا 42 درصد تسریع میکند، در مقابل افسردگی، تنها 16 درصد وقوع این دوره ها را تسریع میکند.

ادامه خواندنهیجانات و استرس چگونه بر غذار خوردن افراد تاثیر میگذارد؟